آقایان رضایی معاون محترم توسعه مشارکت های مردمی، داودی رئیس اداره درمان و محمدزاده رئیس امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان غربی در روز یکشنبه 14 آبان 96 با حضور در محل اتحادیه با اهدا لوح تقدیر و تندیس از همکاری جامعه عینک سازان با کمیته امداد در کمک به محرومین و تامین عینک نیازمندان تشکر نمودند.