تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد استان آذربایجانغربی با اتحادیه عینک فروشان استان آغ

این تفاهم نامه همکاری روز دوشنبه 9مرداد ماه سال 96 توسط مدیرکل محترم آن کمیته و ریاست اتحادیه به امضا رسید بر اساس این تفاهم نامه همکاری فی مابین از شهریور ماه سال 96 آغاز خواهد شد.
لازم به یادآوری است که آن کمیته بر اساس مذاکرات انجام گرفته به تمام همکاریهای خود با واحدهای بدون پروانه و غیر مجاز پایان خواهد داد.
انشالله در روزهای آینده در مورد چگونگی این همکاری که نقش هر چند اندک در بهبود وضع کسب و کار شما همکاران محترم خواهد داشت اطلاع رسانی خواهد گردید.