همکاران محترم،
با توجه به اینکه صدور فاکتور فروش، بدون خرید کالا برای مشتری یا صدور فاکتور فروش با نرخ غیرواقعی از نظر قانون تخلف محسوب گردیده و قابل پیگرد می باشد، لذا کلیه همکاران به این امر توجه نموده و از صدور فاکتورهای صوری و غیرواقعی که معمولا از طرف مشتریان و مراجعان به واحدهای صنفی از شما درخواست میشود جدا خودداری نمایید. ضمن اینکه در آینده بدون شک با این قبیل فاکتورهای فروش در بحث مالیات نیز در اداره دارایی دچار مشکل خواهید گردید.
این پیام به سبب ضرورت موضوع و ایجاد مشکل برای چند تن از همکاران محترم، ابلاغ رسمی به کلیه همکاران محسوب گردیده و بدیهی است در چند روز آینده بصورت کتبی نیز به تمامی همکاران ابلاغ خواهد شد.